เรา รักตัวเองหรือรักใคร?

เคยสงสัยมั้ยว่าคำว่า"รัก" ที่ไม่สมหวังหลายๆเหตุ จริงๆแล้วทั้งหมดเพราะเรารักใคร รักเค้าหรือรักตัวเอง
ทั้งหมดกับความเสียใจไม่พอใจเพราะเรากำลังรักตัวเองใช่หรือไม่
และที่เรากำลังต้องการให้รักสมหวังดังใจเรา นั่นเพราะเรารักตัวเองกลัวทำใจรับความผิดหวังความเสียใจไม่ได้
14 คำตอบ 14