คุณคิดอย่างไรกับป้ายบอกทาง?

ทางหลวงในประเทศแทบทุกที่ถ้าคุณไม่เคยไปมาก่อนดูแล้วเข้าใจไหม โดยเฉพาะที่มีทางแยกใกล้ๆกันหรือมีหลายแยก
13 คำตอบ 13