บ่อปลา(ปูนซีเมนต์)รั่ว สามารถทาสีซ่อมได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้สีอะไรครับ?

บ่อปลาเป็นปูนซีเมนต์ มีจุดรั่วซึ่งไม่สามารถหาจุดที่รั่วได้ พยามยามซ่อมหลายครั้งโดยใช้ซีลิโคนพร้อมปูนยาแนวหลายครั้งแล้ว แต่ไม่สำเร็จ หากจะใช้สีทาให้ทั่วบ่อเพื่อให้สีอุดรอยรั่วที่ไม่สามารถมองเห็น ไม่ทราบว่ามีสีทาบ่อปลาตามที่ต้องการเพื่ออุดรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีต้องใช้สีอะไร(ได้ยี่ห้อก็ดีครับ ถ้ามี)
3 คำตอบ 3