เราเสื้อแดง จะมากันใหม่ เพื่อให้บ้านเมืองปกครองระบอบประชาธิปไตย?

ทุกๆ ท่านพิจาณาอย่างไร เสื้อแดงจะมากันไหม ผ่านเหตุการณ์โดนยิงกระบานที่ผ่านมา คราวนี้ผมไปแน่ๆ ครับ ขอบคุณครับ
อัพเดต: ฮ่า ฮ่า ฮ่า ชอบครับ พรั่งพรูไปด้วยข้อมูล เต็มเปี่ยม สะท้อนสภาพการณ์ที่แท้จริงของประเทศได้อย่างดียิ่งครับ ตัวอย่างคำตอบท่านๆ ก็อธิบายอะไรได้หลาย ๆ กรณีนะครับ เช่น ประเทศไทยเรา มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา อันนี้เห็นได้อย่างชัดที่สุด สอง ระดับดีกรี ของอารมณ์ร่วมที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ สูงมาก... แสดงเพิ่มเติม ฮ่า ฮ่า ฮ่า ชอบครับ พรั่งพรูไปด้วยข้อมูล เต็มเปี่ยม สะท้อนสภาพการณ์ที่แท้จริงของประเทศได้อย่างดียิ่งครับ ตัวอย่างคำตอบท่านๆ ก็อธิบายอะไรได้หลาย ๆ กรณีนะครับ เช่น ประเทศไทยเรา มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา อันนี้เห็นได้อย่างชัดที่สุด สอง ระดับดีกรี ของอารมณ์ร่วมที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ สูงมาก ปรอทแทบแตก ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้น เป็นเรื่องน่ายินดีครับ ใกล้แล้วครับ ประเทศไทยของเรา จะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยแท้จริง และจะเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ นำไปปรับใช้ เพราะผมเห็นความเข้มแข็งทางความคิดของคนไทยครับ ฮ่า ฮ่า น่ายินดีนะครับ
อัพเดต2: คราวที่แล้วรอด คราวนี้คงไปแน่ๆ ช่างหัวมันเถอะ เน้อ
อัพเดต3: ก็ยังไม่เห็นสมาชิกท่านใด ยกประเด็นข้อเรียกร้องของผมอธิบายให้เข้าใจเลยว่าปัจจุบันนี้แหละของประเทศเรา เป็นประชาธิปไตย ที่สมบุรณ์ คือถ้าปัจจุบันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว โดยท่านอธิบายความหมายให้เข้าใจ ก็ไม่รู้จะมาให้ยิงกระบาลเล่นทำไม ยังไม่เห็นใครพยายามเลยนะครับ อธิบายความเป็นประชาธิปไตย ที่แท้จริง ไม่ได้บอกจะมาเผาอีก... แสดงเพิ่มเติม ก็ยังไม่เห็นสมาชิกท่านใด ยกประเด็นข้อเรียกร้องของผมอธิบายให้เข้าใจเลยว่าปัจจุบันนี้แหละของประเทศเรา เป็นประชาธิปไตย ที่สมบุรณ์ คือถ้าปัจจุบันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว โดยท่านอธิบายความหมายให้เข้าใจ ก็ไม่รู้จะมาให้ยิงกระบาลเล่นทำไม ยังไม่เห็นใครพยายามเลยนะครับ อธิบายความเป็นประชาธิปไตย ที่แท้จริง ไม่ได้บอกจะมาเผาอีก บอกจะมาเพื่อให้บ้านเมืองปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง นะครับ
21 คำตอบ 21