ถ้าคนสูงอายุกว่าเรา...เขาโกรธหรืองอนไม่พอใจ..มีวิธีใดที่จะทำให้หายโกรธบ้างคะ?

11 คำตอบ 11