เราสามารถส่งข่าวถึงแฟนคลับทุกคนคราวเดียวกันได้หรือไม่ ถ้าได้ทำอย่างไรครับ?

1 คำตอบ 1