คุณรู้สึกอย่างไรกับผู้หญิงที่ชื่อ...?

อองซานซูจี ส่วนเรารู้สึกศรัทธาในความเป็นสุภาพสตรีที่น่านับถือมากๆคนหนึ่ง
แล้วคุณๆพอได้ยินชื่อเธอแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
17 คำตอบ 17