เป้าหมายที่แท้จริงในการซื้อดาวเที่ยม?

อัพเดต4: http://www.ryt9.com/s/nnd/921266
11 คำตอบ 11