การฆ่าตัวเองตาย กับ ฆ่าผู้อื่นตาย อย่างไหนคิดว่าบาปกว่ากัน?

ฆ่าตัวเองตาย เรามีเจตนาอยากตาย ไม่เบียดเบียนชีวิตใคร ก็บาป
ฆ่าคนอื่นตาย เขาไม่ได้อยากตายและเราเป็นผู้กระทำให้เขาตายเป็นการเบียดเบียนชีวิตเขา ก็บาป
งงจริง...แค่อยากรู้ อย่างไหนบาปกว่ากัน
14 คำตอบ 14