คุณมีความคิดเห็นเรื่องการสะกดจิตอย่างไรบ้างคะ?

ส่วนตัวดิฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ เคยอ่านหนังสือหลายเล่มที่กล่าวถึงการสะกดจิตผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของความป่วยไข้ที่อธิบายไม่ได้ และหลายเล่มการสะกดจิตกระทำเพื่อหาคำตอบจากอดีตชาติและชีวิตหลังความตาย ตัวดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกสะกดจิตเลยไม่รู้ว่า ควรเชื่อถือเรื่องพวกนี้แค่ไหน... แสดงเพิ่มเติม ส่วนตัวดิฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ เคยอ่านหนังสือหลายเล่มที่กล่าวถึงการสะกดจิตผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของความป่วยไข้ที่อธิบายไม่ได้ และหลายเล่มการสะกดจิตกระทำเพื่อหาคำตอบจากอดีตชาติและชีวิตหลังความตาย

ตัวดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกสะกดจิตเลยไม่รู้ว่า ควรเชื่อถือเรื่องพวกนี้แค่ไหน เพื่อนๆคิดว่าอย่างไงคะ??
9 คำตอบ 9