เหตุใดที่รองประธานสภาฯ และอดีต ผบ.ทบ. อดีตนายกรัฐมนตรี จึงขึ้นเวทีต่อต้านรัฐบาล นอกสภา?

- มีประเทศประชาธิปไตยใดบ้างไหม และเหตุใด ที่รองประธานสภาฯ( ขณะดำรงตำแหน่ง ) และอดีต ผบ.ทบ. อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีต่อต้านรัฐบาล นอกสภา
" เมื่อได้รับ _ _มาแล้ว ก็เลิก " บ้างก็ว่า " แก่เกินไปแล้ว ไม่เล่นการเมืองแล้ว "
4 คำตอบ 4