Peangporn N ถามใน สุขภาพการแพทย์ทางเลือกใหม่ · 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

การแพทย์ทางเลือกใหม่มีดีอย่างไร?

3 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่ต้องการหรือเปล่านะคะ

  Functional Food ทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์

  วงการแพทย์ทั่วโลก กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางด้านการรักษา หลังจากกลุ่มแพทย์ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์หัวก้าวหน้าในสหรัฐอเมริกา รวมตัวกันตั้งสถาบันอินสติติว ฟังก์ชั่นนัล ออฟ เมดิซีน ทำงานอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาอาวุธใหม่ด้านการรักษาโรค ซึ่งล่าสุดได้ประกาศตัวเข้าสู่ยุคของฟังก์ชั่นนัล ฟู้ด ทฤษฎีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยแบบ ธรรมชาติบำบัด เป็นการรักษาที่เน้นในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา และใช้อาหารแทนยา

  อย่างไรก็ดี ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคด้วยแนวรักษาแบบธรรมชาติบำบัด " ฟังก์ชั่นนัล ฟู้ด " ยังไม่ได้รับความแพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์จากฝั่งตะวันตก รวมไปถึงกลุ่มแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเอง เพราะความก้าวหน้าในการพัฒนายังอยู่ในวงจำกัด และยังเห็นผลพิสูจน์ไม่ชัดเจนนัก ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับทีมวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในการโน้มน้าวกลุ่มแพทย์ ให้มีความเห็นแตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ ดังนั้น ปัญหาของการเผยแพร่ข้อมูลใหม่นี้ จึงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของแพทย์ ที่จะเปลี่ยนวิธีการรักษาผู้ป่วยจากจ่ายยามาเป็นการให้อาหารแทน กลุ่มนักวิจัยหัวก้าวหน้าที่ระบุว่า ภายหลังจากที่ได้เพียรพยายามกระจายความคิดใหม่ไปสู่วงการแพทย์ให้กระจายสู่ วงกว้างมากขึ้น พบว่ามีแนวโน้มที่ดี แพทย์จากหลายประเทศที่ได้เริ่มรับฟังการแนะนำเรื่อง ฟังก์ชั่นนัล ฟู้ด จากทีมดังกล่าว ก็มีแนวโน้มในการเปลี่ยนทัศนคติในการรักษาโรคจากการจ่ายยาเป็นอาหารมากขึ้น

  ปรากฎการณ์ใหม่ที่ตอกย้ำแนวโน้มการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเห็นได้จากการ เปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมยา กลุ่มบริษัทยายักษ์ใหญ่ในสหรัฐและประเทศอื่นๆ ในยุโรป ได้ปรับตัวรับกับกระแสใหม่กันอย่างออกหน้าออกตา ด้วยการจัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นมา เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธัญพืชและสมุนไพร ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของการบริโภค

  การรับมือของบริษัทยา อาจจะเป็นการตอบรับแนวทางการรักษาใหม่ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าแพทย์ทั่วโลกจะใช้สัญญาณนี้เป็นเครื่องตัดสินใจในการเปลี่ยน ทัศนคติใหม่ในการรักษาผู้ป่วย

  Functional Food ( ฟังก์ชั่นนัลฟู้ด ) เป็นวิธีใหม่ของการรักษาซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ ธรรมชาติบำบัด โดยนำธัญพืชมาสกัดผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นร่างกายโดยตรง เมื่อบริโภคเข้าไปในเซลล์หรือร่างกาย โดยจะมีผลโดยตรงต่อการทำงานระบบทางเดินอาหารในร่างกาย มีบริษัทผู้ผลิตอาหารและยาทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดใหญ่เรื่องอาหารเสริมสุขภาพ เช่นในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชีย

  สำหรับประเทศไทย แนวทางการรักษาแบบ ธรรมชาติบำบัด ได้รับการจุดประกายเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งการรักษาด้วยสมุนไพร อาหารชีวจิต แม้ในระยะแรกจะได้รับกระแสต่อต้านจากหลายฝ่าย แต่ในที่สุด แนวทางการรักษาด้วยวิธีนี้กลับได้รับการยอมรับจากสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น กระทั่งต่อมา ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในการรักษาโรคในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า " การแพทย์ทางเลือก " ซึ่งให้สิทธิผู้ป่วยได้มีสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาตามความเชื่อและแนวคิด ของตัวเอง ดังนั้น แพทย์ทางเลือก จึงเป็นกระแสใหม่ของโลกที่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดใหม่ด้านการรักษา และเป็นการปฏิวัติทางความคิดใหม่ทางการแพทย์

  แหล่งข้อมูล: Functional Food ทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  -การแพทย์ทางเลือก(Alternative Medicine)หมายถึงการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยด้วยวิธีอื่นใดที่มีขั้นตอนการปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์ทางเลือกเริ่มจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน(Orthordox Medicine) อาการเจ็บป่วยกลับไม่ได้ทุเลาลง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า หอบหืด ปวดหลัง ภูมิแพ้ และ "ปัญหา" การเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆ ในทำนองนี้ มีแนวโน้มหันไปพึ่งแพทย์ทางเลือก การบำบัดทางเลือกมี่อยู่กว่าร้อยวิธี แต่ที่รู้จักส่วนใหญ่ ได้แก่ การฝังเข็ม การกดจุด การกดจุดเท้า การนวด ธรรมชาติบำบัด การบำบัดด้วยน้ำหอม การอดอาหาร วารีบำบัด สมุนไพรบำบัด การสกดจิต การทำสมาธิ ฯลฯ

  -องค์การอนามัยโลกเสนอความเห็นว่าทักษะความรู้ของการแพทย์ทางเลือกน่าจะช่วยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า"การแพทย์เสริม"(Complementary Medicine)โดยเน้นไปที่การดูแลสุขภาพแบบ"องค์รวม"(Holistic)ซึ่งเชื่อว่าสุขภาพเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่าง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไม่ใช่มุ่งรักษาที่กอาการเพียงอย่างเดียวแต่การวินิจฉันโรคและการรักษาผู้ป่วยต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพ อาหารการกิน ครอบครัว บุคลิกภาพ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม ส่วน"อาการป่วย" เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้รู้ว่า มีความผิดปกติบางอย่างที่ต้องดูแลเอาใจใส่และค้นหาต้นต่อของปัญหา ผู้ป่วยคือผู้ที่จะรักษาตัวเองอย่างแท้จริง ยาหรือสิ่งอื่นๆ เป็นเพี่ยงส่วนประกอบ แพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำและกำลังใจเท่านั้น คนไข้ต้องเข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างถูกต้อง การรักษาจึงจะได้ผล

  แหล่งข้อมูล: บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก รีดเดอร์ส ไดเจสท์
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • suwatp
  Lv 5
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  เปิดแนวความคิดของแพทย์แผนปัจจุบันให้กว้างขวางขึ้น

  จากที่เคยถูกอบรมให้ดูถูกการแพทย์แผนโบราณ หรือแผนจีน

  เพราะปรากฏหลายครั้งว่า

  การแพทย์ทางเลือกสามารถรักษาบางโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันยอมแพ้

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้