ท่านใดมีประสบการณ์ บอกหน่อยได้ไหม?

ถ้าผมมีงาน เป็นงานให้บริการ ต้องการผู้ร่วมงานที่ ซื่อสัตย์ มีบุคลิคดี หน้าตาดีพอใช้ ใจเย็น มีความอดทนสูง ชนิดที่ ถูกลูกค้าต่อว่า ถูกตำหนิ ก็จะต้องยิ้มรับได้เสมอ ต้องการผู้ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน และติดต่อประสานงาน( ฅนเดียวทำได้ทั้งหมด... แสดงเพิ่มเติม ถ้าผมมีงาน เป็นงานให้บริการ
ต้องการผู้ร่วมงานที่ ซื่อสัตย์ มีบุคลิคดี หน้าตาดีพอใช้ ใจเย็น มีความอดทนสูง ชนิดที่ ถูกลูกค้าต่อว่า ถูกตำหนิ ก็จะต้องยิ้มรับได้เสมอ
ต้องการผู้ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน และติดต่อประสานงาน( ฅนเดียวทำได้ทั้งหมด )
ขอถามว่า
ควรรับผู้ที่จบอะไรมา
ควรให้เงินเดือนขั้นต้นเท่าไร
พนักงานบัญชี ควรให้เงินเดือนขั้นต้นเท่าไร
การรับสมัคร ควรประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย กี่วัน
การประกาศรับสมัคร มีวิธีใดบ้าง ที่ได้ผลดี
2 คำตอบ 2