เชื่อหรือไม่ว่าผีไม่มีในโลก?

..........ขอความเห็นหน่อยขอรับ
อัพเดต: เป็นไปได้ไหมว่า สิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียง จิตของเราสร้างภาพนั้นขึ้นมาเพราะความกลัวหรือความคิดถึงมากๆๆๆ
อัพเดต2: ทุกคนเข้าใจกันว่า ผี คือวิญญาณของคนที่
ตายแล้ว แล้ววิญญาณนั้นคืออะไร ถ้าคนเราไม่มีวิญญาณ คนเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้
โดยระบบอวัยวะของร่างกาย ดั้งนั้นวิญญาณก็ไม่มีจริง ใช่หรือไม่ เหตุผลนี้พอพิสูจน์ได้ไหมว่าวิญญาณไม่มีจริง...
10 คำตอบ 10