น้องฝากถามมาครับ ว่าใครผิด?

น้องผมมีเพื่อคนนึง ชื่อ ก(สมมุติ) แล้ว ก ชอบ คุณ ข(สมมุติ) แล้วน้องผมคุยกับคุณ ข ทุกวันแต่คิดแค่เพื่อน วันเกิดคุณ ข น้องผมให้ของขวัญ คุณ ข เปนตุ๊กตาหน้าตาคล้ายๆ นาย ก แล้วพอผ่านมาจนวันนี้ มีคุณ ค(สมมุติ) เปนเพื่อนคุณ ข ไปถามนาย ก ว่าน้องผมจีบ คุณ ข หรอคุยกันทุกวัน นาย ก เลยคิดว่าน้องผม ชอบคุณ ข... แสดงเพิ่มเติม น้องผมมีเพื่อคนนึง ชื่อ ก(สมมุติ) แล้ว ก ชอบ คุณ ข(สมมุติ) แล้วน้องผมคุยกับคุณ ข ทุกวันแต่คิดแค่เพื่อน

วันเกิดคุณ ข น้องผมให้ของขวัญ คุณ ข เปนตุ๊กตาหน้าตาคล้ายๆ นาย ก แล้วพอผ่านมาจนวันนี้

มีคุณ ค(สมมุติ) เปนเพื่อนคุณ ข ไปถามนาย ก ว่าน้องผมจีบ คุณ ข หรอคุยกันทุกวัน นาย ก เลยคิดว่าน้องผม

ชอบคุณ ข เพราะคิดว่าน้องผมให้ตุ๊กตาคุณ ข เพราะชอบคุณ ข แล้วนาย ก ก็โกรธ น้องผม

ใครผิดครับ ระหว่าง นาย ก คุณ ค และน้องผม
7 คำตอบ 7