ตั้งgoogleให้แปลเป็นภาษาไทยอัตโนมัต?

จะตั้งgoogleให้แปลหน้าเว็บจากภาษาEเป็นไทยโดยอัตโนมัต เช่น เข้าเว็บที่เป็นภาษาEเมื่อเข้าแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นไทยทำอย่างไรครับ
4 คำตอบ 4