คุณเป็นคนหวงเบอร์โทรศัพท์ตัวเองมั้ยคะ เพราะอะไร?

อัพเดต: แล้วระหว่างอีเมลกับเบอร์โทรส่วนใหญ่คุณเลือกให้อะไรก่อน เพราะอะไรคะ
14 คำตอบ 14