"กอด" ในความคิดของคุณ "เป็น" อะไรได้บ้าง......?

ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะทำได้แทบทุกอย่าง แต่ข้อเสียของมันก็คือ ลุกขึ้นมา *"กอด"* คุณไม่ได้....
อัพเดต: แหม ๆ ๆ ที่บอกว่าคอมฯ กอดไม่ได้ก็เพราะเชื่อว่า เพื่อน ๆ ในรู้รอบ (รวมทั้งตัวเองด้วย) จะอยู่หน้าคอมฯ มากไปแล้วตะหากเล่า อิ อิ ...^_^ "กอด" คือเสื้อกันหนาวที่มีหัวใจ "กอด" คือ ทางสายกลางของการแสดงออกซึ่งความรัก "กอด" คือคำว่า "ฉันอยู่นี่" และ "กอด"... แสดงเพิ่มเติม แหม ๆ ๆ ที่บอกว่าคอมฯ กอดไม่ได้ก็เพราะเชื่อว่า เพื่อน ๆ ในรู้รอบ (รวมทั้งตัวเองด้วย) จะอยู่หน้าคอมฯ มากไปแล้วตะหากเล่า อิ อิ ...^_^

"กอด" คือเสื้อกันหนาวที่มีหัวใจ

"กอด" คือ ทางสายกลางของการแสดงออกซึ่งความรัก

"กอด" คือคำว่า "ฉันอยู่นี่"

และ "กอด" อาจยังเป็นอะไรได้อีกหลายอย่าง....^_^
21 คำตอบ 21