เคยไหมที่คุณให้เวลากับคนอื่นแล้วเขาไม่รักษาเวลาที่เราให้?

แต่จะทำไงได้เมื่อสิ่งที่เรียกว่า"เวลา"เมื่อให้แล้วมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ แล้วพวกคุณเจอมาแบบไหนหละครับ และเคยเสียดายมันไหม
10 คำตอบ 10