ถ้าคุณสามารถเข้าไปอยู่ในรูปถ่ายใด ๆ ในโลกนี้ได้ คุณจะเลือกที่ใด?

ถ้าคุณสามารถเข้าไปอยู่ในรูปถ่ายใด ๆ ในโลกนี้ได้ และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ นั้นด้วย สักครั้ง คุณจะเลือกเข้าไปอยู่ในรูปถ่ายอะไร? 1.รูปภาพวาบหวิว ดาราระดับซุปเปอร์เซ็กซี่ 2.สถานที่ ที่ไม่อาจไปถึงได้ในชีวิตจริง 3.เหตุกาณ์อุบัตวภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก 4.อื่น ๆ ตามที่คุณคิดได้ คำถามส่งท้ายปีจ้า... แสดงเพิ่มเติม ถ้าคุณสามารถเข้าไปอยู่ในรูปถ่ายใด ๆ ในโลกนี้ได้ และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ นั้นด้วย สักครั้ง คุณจะเลือกเข้าไปอยู่ในรูปถ่ายอะไร?

1.รูปภาพวาบหวิว ดาราระดับซุปเปอร์เซ็กซี่
2.สถานที่ ที่ไม่อาจไปถึงได้ในชีวิตจริง
3.เหตุกาณ์อุบัตวภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก
4.อื่น ๆ ตามที่คุณคิดได้

คำถามส่งท้ายปีจ้า กรุณาให้เหตุผลประกอบด้วย สวัสดีปีใหม่จ้า.....^_^
18 คำตอบ 18