การเล่น "บอลปาเข้าบ้าน"(อ่านออกเสียงว่า บอ ลา ปา) คืออะไร? เล่นกันอย่างไร ? มีที่มาอย่างไร?

อย่างที่สอง "บอลปา บอลปุ"(บอ ลา ปา บอ ลา ปุ)
อย่างที่สาม "เล่นลูกเสิร์ฟสักหลาด"
เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็กไทย หรืออาจมีเล่นกันเฉพาะพื้นที่ไม่แน่ใจ และสูญหายไป สี่สิบกว่าปีแล้ว
ใครตอบได้เอาไปเลย 10 คะแนน
อัพเดต: ขอบคุณมากครับ คุณ Sathaporn ผมขอเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยเผื่อมีใครจำได้ *เกมทั้งสาม ใช้ลูกเทนนิส เกมละ 1ลูก *เกมแรก ถอดแบบมาจาก กีฬาเบสบอล ใช้มือแทนไม้ตบลูก *เกมที่สอง ถอดแบบมาจาก การเล่นปาหิมะ *เกมที่สาม ถอดแบบมาจาก กีฬาหลายประเภท เช่นเล่นใช้สนาม แบดฯ การเสิร์ฟแบบเสร์ฟปิงปอง เทนนิส ตระก้อ... แสดงเพิ่มเติม ขอบคุณมากครับ คุณ Sathaporn ผมขอเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยเผื่อมีใครจำได้
*เกมทั้งสาม ใช้ลูกเทนนิส เกมละ 1ลูก
*เกมแรก ถอดแบบมาจาก กีฬาเบสบอล ใช้มือแทนไม้ตบลูก
*เกมที่สอง ถอดแบบมาจาก การเล่นปาหิมะ
*เกมที่สาม ถอดแบบมาจาก กีฬาหลายประเภท เช่นเล่นใช้สนาม แบดฯ การเสิร์ฟแบบเสร์ฟปิงปอง เทนนิส ตระก้อ เปนต้น
เกมทั้งสามอาจมีชื่อเรียกอื่นก็ได้ อย่างการเล่น ฉับโผง มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละพื่นที่ แต่วิธีเล่นเหมือนกัน
อัพเดต2: เพิ่มเติมเกมที่สาม: ใช้มือจับเสิร์ฟ การเคลื่อนลูกไปยังฝ่ายตรงข้ามแบบเทนนิส เล่นลูกแบบตระก้อ
2 คำตอบ 2