มีวิธีการเช็คว่าสารเคมีนี้ Air freight ได้หรือไม่ ถ้าไม่มี MSDS แล้วจะมีวิธีการเช็คได้อย่างไรบ้างครับ?

เช่่นใน website
1 คำตอบ 1