โหลดและติดตั้ง Massenger 10 & Yahoo! Toolbar แล้วเสร็จ แต่ล่องหนไปเลย ทำไงดีล่ะ?

2 คำตอบ 2