เข้าแชทใน Yahoo Chat เลือกห้องแชท เจอ.คำร้องนี้ถูกปฏิเสธ..เพราะอะไร?

1 คำตอบ 1