การสูญเสียนิ้วก้อยของลูกที่รักและสมบัติทั้งหมดคุณเลือกอะไร?

5 คำตอบ 5