ดื่มกาแฟใส่ครีมเทียมเป็นประจำจะมีผลทำให้ปริมาณคลอเรสเตอรอลสูงขึ้นหรือไม่ครับ?

อัพเดต: เพลง Open Up
http://www.365jukebox.com/script/play.cgi?songid=0276
http://www.youtube.com/watch?v=d262BfXK1zc
http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=1698
10 คำตอบ 10