คุณจะตอบแทนหัวหน้าที่มีเมตตา ให้โอกาสในการทำงานกับคุณอย่างไร?

รวมถึงตอบแทนคุณบิดา มารดา คุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน และตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอบแทนคุณตัวเองที่ดูแลตนเองมาอย่างดี คุณจะทำอย่างไร เช่น เพิ่มเวลาทำงานมากขึ้น ลดการเล่นเน็ตลงให้เหลือวันละชั่วโมง(ใช้เน็ตเป็นรางวัลในการประกอบกิจการงานลุล่วง ทำดีก็เปิดเน็ตดูได้) เอาเวลาไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน... แสดงเพิ่มเติม รวมถึงตอบแทนคุณบิดา มารดา คุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน และตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอบแทนคุณตัวเองที่ดูแลตนเองมาอย่างดี คุณจะทำอย่างไร เช่น เพิ่มเวลาทำงานมากขึ้น ลดการเล่นเน็ตลงให้เหลือวันละชั่วโมง(ใช้เน็ตเป็นรางวัลในการประกอบกิจการงานลุล่วง ทำดีก็เปิดเน็ตดูได้) เอาเวลาไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นกำลังใจในการทำงานและการดำรงชีพแก่ทุกคนค่ะ พยายามนะ (โดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กร)
อัพเดต: เรียนพี่ green fire ที่รักนับถือ รักประทับใจพี่มากๆ ค่ะ พี่เป็นแบบอย่างของน้องคนนี้ คำพูดของพี่ช่วยเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมค่ะ น้องเองก็จะตั้งใจทำงาน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนคุณ การที่ไม่ค่อยเห็นพี่ในเน็ต ก็เข้าใจ และภูมิใจนะ เพราะพี่ทุ่มเทเวลางานให้สังคม พี่เป็นเทวีประจำใจของเราจริงๆ ค่ะ อนุโมทนาบุญ... แสดงเพิ่มเติม เรียนพี่ green fire ที่รักนับถือ
รักประทับใจพี่มากๆ ค่ะ พี่เป็นแบบอย่างของน้องคนนี้ คำพูดของพี่ช่วยเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมค่ะ น้องเองก็จะตั้งใจทำงาน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนคุณ การที่ไม่ค่อยเห็นพี่ในเน็ต ก็เข้าใจ และภูมิใจนะ เพราะพี่ทุ่มเทเวลางานให้สังคม พี่เป็นเทวีประจำใจของเราจริงๆ ค่ะ อนุโมทนาบุญ บุญคุ้มครองพี่แองจี้ โจลี่ แอนด์แบรดพิท(พี่ลิงอารมณ์ดี) ค่ะ
10 คำตอบ 10