ผู้ใช้ซากศพในความคิดของท่านเป็นอย่างไร?

หมายถึง Necromancer นะครับ
4 คำตอบ 4