เเฟน เป็นสัตว์โลก ที่เกิดมาเพื่อ อะไร?

เเฟน เพื่อนคงทราบความหมายดี เเค่ อย่าให้เพื่อนตอบว่า เเฟน จะมีไปทำไม
เพื่ออะไร แล้วทำไมเด็กวัยถึงรู้จักคำ ว่าเเฟน หรือคำว่า เเฟน และ เเฟน เป็น ไวรัส อันตราย สำหรับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ
14 คำตอบ 14