เอาตัวรอดจากการหลงป่าได้อย่างไรโดยไม่มีสิ่งยังชีพ?

7 คำตอบ 7