จะอยู่กับคนสูงอายุอย่างไรดี?

เพิ่งกลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้ 3 ปี ไม่คุ้นเคยกับอารมณ์คนแก่ (เป็นครอบครัวเผด็จการ ไม่มีความอบอุ่น) แต่ต้องกลับมาเพราะพ่อแม่อายุมาก สุขภาพเริ่มแย่ลง หลงลืมมากขึ้น (ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาประมาณ 20 ปี) โดยเฉพาะพ่ออารมณ์ฉุนเฉียวมาก และห้ามเถียง ห้ามแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง ทุกวันนี้อยู่แบบพูดเฉพาะจำเป็น... แสดงเพิ่มเติม เพิ่งกลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้ 3 ปี ไม่คุ้นเคยกับอารมณ์คนแก่ (เป็นครอบครัวเผด็จการ ไม่มีความอบอุ่น) แต่ต้องกลับมาเพราะพ่อแม่อายุมาก สุขภาพเริ่มแย่ลง หลงลืมมากขึ้น (ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาประมาณ 20 ปี) โดยเฉพาะพ่ออารมณ์ฉุนเฉียวมาก และห้ามเถียง ห้ามแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง ทุกวันนี้อยู่แบบพูดเฉพาะจำเป็น และหลบหน้าได้เท่าที่จะหลบได้เพื่อป้องกันการต้องพุดกันแล้วจะต้องเกิดปัญหา เพราะบางทีไม่พุดก็โดน ในใจไม่มีความสุขและคิดไม่ดี อยากกลับไปอยู่คนเดียวก็ห่วง แต่กลัวจะเป็นบ้า บางทีก็อยากฆ่าตัวตายให้พ้น ๆ ไป บางทีคำถามนี้อาจไม่ใช่การอยู่กับคนสูงอายุ แต่จะอยู่อย่างไรกับอารมณ์ของคนที่แปรปรวน
11 คำตอบ 11