มีใครเห็นอะไรแปลก ๆ ใน leader board ไหมครับ?

คือเพิ่งมีโอกาสเข้าไปดู leader board ก็เอ้อ เห็นชื่อคนที่คุ้นเคยอยู่หลายคน เห็นคะแนนแต่ละคนอย่างกับอยู่มาเป็นสิบปี แต่มีคนหนึ่งซึ่ง อยู่มานาน มีลีลาการตอบ และระดับสูงมาก ๆ กลับไม่มีชื่อ นั่นคือคุณ love love เธอหายไปไหนครับ จะว่าเปลี่ยนชื่อ ก็วันก่อนยังเห็นคำตอบอยู่เลยนี่นา
4 คำตอบ 4