"ขอโทษ" แล้วจะได้ไม่ต้อง "เสียใจ"?

คำว่า"ขอโทษ"นั้นทีพลังต่อความรู้สึกของคนเรา คุณว่าใหม?
16 คำตอบ 16