อยากไปอยู่ที่ LA และหางานทำให้ชีวิตอยู่ที่โนน่เลย เพราะว่าภรรยาไปทำงานที่โน่นแล้ว ผมอยู่ทางนี้กับลูกเหงามาก?

อยากไปอยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนะครับ
10 คำตอบ 10