การขอสัญชาติเป็นไทยจากแม่ลูก 2?

ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสและหลักฐานอย่างอื่นเลยแต่มีลูก 2 คน คนโตอายุ 10 ปี คนเล็กอายุ 4 ปี และมีพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่เมืองไทยตลอด..จะสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ไหมคะ
4 คำตอบ 4