คุณเคยคิดถึงคนที่ไม่น่าคิดถึงหรือเปล่าครับ?

คุณเคยคิดถึงคนที่ไม่น่าคิดถึงหรือเปล่าครับ เพราะเขาอาจจะไม่คิดถึงเราเลย
อยากลืมแต่กลับจำ
14 คำตอบ 14