ระเบียบขั้นตอนและอัตราค่ารังวัดที่ดินมีอะไรบ้าง?การโอนสิทธิในที่ดินมีขั้นตอนอะไรบ้าง?ครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดำ?

ในใบโฉนดที่ดินต่างกันอย่างใร?

3 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  จะรังวัดที่ดิน ก็เอาโฉนดไปด้วย ต้องเป็นเจ้าของที่ดินเองหรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ถึงจะขอรังวัดที่ได้ จะไปขอวัดที่คนอื่นไม่ได้นะจ้ะ ขอรังวัดที่ ควรไปช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองเพราะจะได้ไม่ต้องรอตอนเช้าแล้วติดเที่ยง ที่ต่างจังหวัดบางที่จะปิดรับเรื่องหลังสามโมงเย็น ถ้าไม่อยากรอนานก็ไปตามเวลาที่บอก ไปขอรังวัดก็นัดเจ้าหน้าที่ ปกติจะรอประมาณเดือนหนึ่งถึงสองสามเดือนกว่าจะได้วัด แล้วแต่ว่าคิวแน่นแค่ไหน เขาจะมีจดหมายให้ส่งไปบอกเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วยเพื่อนัดกันไประวังแนวเขต ให้เจ้าหน้าที่ทำให้ทั้งหมด เราเสียเงินอย่างเดียว รอวันนัดก็ไปรับเจ้าหน้าที่ไปรังวัด บางทีเขาก็ไปเองได้ ค่าใช้จ่ายก็ตามข้างบน แต่อาจต้องมีค่าน้ำค่าเหนื่อยนิดหน่อยเลี้ยงคนรังวัดบ้างเป็นสินน้ำใจ

  ถ้าที่แปลงใหญ่ หาหลักเขตไม่เจอก็ต้องใช้เวลาขุดหาหลักเขตเก่า ถ้าหาไม่เจอก็ต้องเล็งกล้องฝังหลักใหม่ ที่แปลงเล็กก็ใช้เวลาวันเดียว ถ้าแปลงใหญ่ก็อาจสองวันขึ้นไป ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดก็ไปบอกเจ้าหน้าที่แต่เนิ่นๆเพื่อขอเลื่อนวันนัดได้ แต่ไม่ควรเลื่อนเพราะอาจรอคิวอีกนาน

  ควรหาคนขุดของเราไปด้วยสักสองคนเพื่อฝังหลักปูนอีกอันหนึ่งกำกับคู่กับหลักเขตให้เห็นชัดเจนอีกที เพราะนานๆไปเรามักจะลืมหลักเขต ควรเทปูนก้นหลุมไม่ให้หลักเขตเคลื่อน เพราะเดี๋ยวมีคนมาแอบเขยื้อน

  การโอนสิทธิก็จะยกให้ใคร จะขายใครก็ต้องเอาโฉนดตัวจริงไปด้วย เตรียมเงินเสียภาษีถ้าเป็นการขาย ถ้าให้โดยเสน่หา หรือรับแบบมรดกก็เสียถูกกว่ามาก รู้แค่นี้แหละ เอาคนที่จะรับโอนไปด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมจ้ะ

  ครุฑแดงก็หมายถึงที่ๆเป็นโฉนดที่ดิน อย่างอื่นไม่รู้แต่ไปค้นมาให้แล้วมีดังนี้จ้ะ

  หนังสือครุฑเขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โอนได้ ส่วนใหญ่ชาวบ้านต่างจังหวัดจะเรียกว่าโฉนดครุฑเขียว

  ครุฑที่มีสีดำ สีเขียว และสีแดง เป็นครุฑที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คือ ใบจอง

  (น.ส.2 , น.ส.2ก.) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 , น.ส.3ก. , น.ส.3ข.) และโฉนดที่ดิน

  กล่าวคือ

  1. ครุฑที่มีสีดำ เป็นครุฑที่ปรากฏอยู่ในใบจอง (น.ส.2 , น.ส.2ก.) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 , น.ส.3ก. , น.ส.3ข.)

  - การออกใบจองที่เป็นแบบ น.ส.2 จะออกในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฏหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป้นผู้ออก) ส่วนใบจองตามแบบ น.ส.2ก. จะออกในท้องที่ที่รัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามประมวลกฏหมายที่ดินของหัวหน้าเขตนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นผู้ออก)

  - การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส.3 จะออกในท้องที่ที่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฏหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป้นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นผู้ออำ) ส่วน น.ส.3ข. จะออกในท้องที่ที่รัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก เป็นผู้ออก)

  2. ครุฑที่มีสีเขียว เป็นครุฑที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส.3ก. ซึ่งจะออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้ว

  3. ครุฑที่มีสีแดงเป็นครุฑที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินซึ่งจะออกในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • NUI
  Lv 6
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

  2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ - กำหนดวันทำการรังวัด

  - กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด

  - กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

  3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

  4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

  5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  - ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท

  - ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท

  2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  - ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท

  - ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท

  - ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

  - ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

  - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

  3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

  - ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท

  - ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท

  4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

  - ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท

  - ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท

  - ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

  - ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

  - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

  5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

  - ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

  - ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท

  - ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท

  - ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท

  - ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

  6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  * ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

  * กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

  * ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

  * กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

  * ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บาท

  * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

  การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

  - เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

  - เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

  2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

  3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

  3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท

  3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท

  3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท

  3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

  ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

  การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

  1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท

  2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท

  3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท

  4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท

  5. เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท

  6. เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท

  7. เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท

  การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

  * เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,450 บาท

  * เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บาท

  * เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บาท

  * เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บาท

  * เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บาท

  หมายเหตุ

  o ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน

  o ส่วน พื้นที่ชุมชุน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัด 1 วัน

  o ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43

  o (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน

  o สำหรับการรังวัดแบ่งแยก(จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน

  ข้อมูลเยอะมาก แนะนำให้เข้าเวปของกรมที่ดิน โดยตรงจะสะดวกกว่า

  www.dol.go.th

  แหล่งข้อมูล: www.dol.go.th
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 4 ปี ที่ผ่านมา

  รบกวนสอบถามเป็นความรู้ค่ะ

  1. อยากทราบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายในการทำการรังวัดที่ดินที่เป็นโฉนด ครุฑแดง กับกรมที่ดินอยู่ที่เท่าไหรคะ

  2. พอดีมีคนที่บ้านไปสอบถามที่กรมที่ดิน แล้วมีคนในส่วนนั้นบอกว่า ถ้าจ่าย 24,000บาท จะดำเนินการให้ว่าอย่าง การกระทำแบบนี้ถือว่าผิดหรือไม่คะ และค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วมันแพงขนาดนี้เลยหรือคะ ขอขอบคุณมากค่ะ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้