แว่นตา rayban ดูไงครับ?

1 ของแท้ต้องดูไงครับ
2 มีที่ที่ต้องดูตรงไหน
ขอแบบระเอียดเลยนะครับ
2 คำตอบ 2