ทุกท่านเห็นอย่างไรกับการอ่านคำภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามเจ้าของภาษาครับ?

แบบว่าวันก่อนกลับไปเที่ยวเมืองไทย เผลอไปอ่าน OZ ว่า OZ โดนย้อนทันทีว่า แซทค่ะไม่ใช่ซี (ไม่ได้ดัดจริต แต่มันเผลอจริง ๆ)
9 คำตอบ 9