ช่วยเล่าย่อๆหนังหรือหนังสือที่คุณว่าน่าดูน่าหามาอ่าน ได้ไหม?

จะหนัง หรือหนังสือก็ได้ครับ จะได้ไปหามาดูหรืออ่าน...
ขอบคุณมากครับ
8 คำตอบ 8