คุณเชื่อ/มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ (หวังว่าทุกคนจะรู้จักนะครับ)?

คุณมีความคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับวงข้าวโพดล้ม(ครอสเซอร์เคิล)
8 คำตอบ 8