คุณเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหน?

ตัวผมเองก็คิิดว่าตัวเองมีความยุติธรรมมาก แต่เวลาหมาของเรากัดกับหมาเพื่อนบ้าน เราจะแยกมันด้วยการตีหมาข้างบ้านทุกที
20 คำตอบ 20