สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราควรทำคืออะไร และเราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง?

8 คำตอบ 8