เจ้าจอม - เจ้าจอมมารดา?

เวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องในรั้วในวังแล้วไม่ทราบว่า เจ้าจอมเป็นตำแหน่งอะไร
และเจ้าจอมกับเจ้าจอมมารดาต่างกันอย่างไรค่ะ
อัพเดต: จำง่ายๆก็คือ

เจ้าจอม คือ หญิงตั้งแต่ ม.ร.ว. ลงมาถึงคนธรรมดาสามัญ ได้ตำแหน่งเป็นภริยาพระเจ้าแผ่นดิน ( พระสนม ) แต่ไม่มีลูกกับพระเจ้าแผ่นดิน

เจ้าจอมมารดา คือ หญิงตั้งแต่ ม.ร.ว. ลงมาถึงคนธรรมดาสามัญ ได้ตำแหน่งเป็นภริยาพระเจ้าแผ่นดิน และมีลูกกับพระเจ้าแผ่นดิน จัดเป็นสนมชั้นสูง
2 คำตอบ 2