ถามเกี่ยวกับค่ารักษาบัญชีธนาคาร ในกรณีที่เงินไม่เคลื่อนไหว?

พอดีเพิ่งได้อ่านข่าวนี้มาครับ http://www.posttoday.com/finance.php?id=23084

ปกติผมไม่เคยไปปิดบัญชีเลย ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น ซึ่งทำให้ผมมีคำถามว่า ....

ในกรณีที่ธนาคารเก็บค่ารักษาบัญชีไปเรื่อย จนเงินในบัญชีผมหมดไปแ้ล้ว ธนาคารจะปิดบัญชีนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับ หรือว่าอย่างไร?
2 คำตอบ 2