เมื่อโกรธสุดขีดคุณระงับอารมณ์ได้หรือไม่?

เห็นข่าวคุณครูใช้ส้นสูงตีเด็กนักเรียนเพราะบันดาลโทษะ ถ้าคุณโกรธสุดๆแล้วระงับอารมณ์ได้หรือไม่ และมีวิธีระบายความโกรธอย่างไรไม่ให้ทุกๆฝ่ายเดือดร้อน
11 คำตอบ 11