ประวัติเพลงเพื่อนไทย?

1 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  หลวงวิจิตรวาทการร่วมกับอาจารย์มนตรี ตราโมทแต่งเพลงเพื่อนไทยเพื่อประกอบบทละครประวัติศาสตร์ เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง แต่งและนำออกแสดงในปี พ.ศ.2497 มีบทเพลงประกอบด้วยกัน 7 บทเพลง ได้แก่ เพลงในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพลงอธิษฐานรัก เพลงเสียงระฆัง เพลงภาพของเธอ เพลงต้นตระกูลไทย เพลงพุทธบูชา และเพลงเพื่อนไทย

  เพลงมีลักษณะเป็นแบบตามใจผู้แต่ง จะเป็นเพลงไทยก็ไม่ใช่เพลงฝรั่งก็ไม่ใช่

  เพลงเพื่อนไทย

  (สร้อย) เพื่อนไทยมานึกน้อมพร้อมใจ

  ช่วยไทยด้วยนึกถึงความเป็นไทย

  เพื่อนไทยก้าวเดินเจริญสุกใส

  ชาติไทยที่รักของเรา

  ตัวฉันเกิดมาใต้เมืองไทย

  ชีวิตจิตใจฉันเป็นไทยทั้งสิ้น

  ฉันนึกถึงชาติทุกทิวา

  มุ่งหวังตั้งหน้าทำมาหากิน

  โดยสุจริตอยู่เป็นนิจสิน

  เพื่อให้แผ่นดินไทยคงอยู่เป็นไทย (สร้อย)

  ถึงยามคับขันที่ชาติต้องการ

  เราก็ใจกล้าหาญช่วยงานของไทย

  เรามีมานะยอมสละชีวิต

  ทุกอย่างเราอุทิศเพื่อชาติเราได้

  ด้วยน้ำใจรักด้วยสมัครเป็นไทย

  เทิดทูนชาติไว้เหนือชีวิตของเรา

ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้