สวัสดีครับ ผมอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไรครับ?

ผมมี passport ราชการ ทราบมาว่าไม่ต้องใช้ visa ไม่แน่ใจว่าใช้ได้เลยหรือไม่ หรือต้องใช้หนังสือนำด้วยครับ
2 คำตอบ 2