มีกฎหมายข้อไหนที่สามารถฟ้องร้องรัฐบาลเมื่อนำเงินภาษีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้บ้างครับ?

เงินภาษีที่ราษฎร์ผู้ซื่อสัตย์ต้องขอดเกล็ดตัวเอง เพื่อนำเงินมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลด้วยความมุ่งหวัง ว่ารัฐบาลจะนำภาษีไปพัฒนาหรือสร้างความเจริญ ให้กับประเทศชาติเพื่อทำให้มาตรฐานชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้น บางคนถึงกับต้องนับชามก๋วยเตี๋ยวเพื่อจ่ายภาษีนั้น ... แสดงเพิ่มเติม เงินภาษีที่ราษฎร์ผู้ซื่อสัตย์ต้องขอดเกล็ดตัวเอง
เพื่อนำเงินมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลด้วยความมุ่งหวัง
ว่ารัฐบาลจะนำภาษีไปพัฒนาหรือสร้างความเจริญ
ให้กับประเทศชาติเพื่อทำให้มาตรฐานชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้น
บางคนถึงกับต้องนับชามก๋วยเตี๋ยวเพื่อจ่ายภาษีนั้น
แต่มาทราบในภายหลังว่ารัฐบาลได้นำเงินภาษีนี้ไปจ้าง
คนบางจำพวกเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลนั้น
ถือว่าชอบธรรมแล้วหรือไม่ครับ และถ้าจะฟ้องร้องตาม
ข้อหานี้จะมีกฎหมายมาตราไหนรองรับได้บ้างครับ
3 คำตอบ 3