เจอเหตุการณ์แบบนี้ คุณรู้สึกอย่างไร?

หากคุณเข้าไปตอบคำถามแล้ว........

-ได้รับการยกนิ้วให้จากเพื่อน ๆ หลายคน แต่เจ้าของคำถามเลือกคำตอบที่ไม่มีใครยกนิ้วให้...

หรือ

-ไม่ได้รับการยกนิ้วจากใคร ๆ เลย แต่เจ้าของคำถาม ได้เลือกคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

อยากทราบว่า ถ้าคุณเป็นเจ้าของคำตอบในแต่ละข้อ คุณรู้สึกอย่างไรเจ้าคะ..
อัพเดต: และคุณคิดว่าคำตอบที่ได้รับการยกนิ้วยอมรับจากคนหมู่มาก กับ คำตอบที่ไม่ได้รับการยกนิ้วเลย แต่ถูกเลือกเป็นคำตอบที่ดีที่สุดโดยเจ้าของคำถาม

คุณคิดว่าคำตอบแบบไหนควรน่าเชื่อถือกว่ากัน??
15 คำตอบ 15